OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą sukcesu każdej imprezy masowej.

Podejmując się świadczenia usługi ochrony imprezy masowej, przygotowujemy plan zabezpieczenia imprezy oraz gwarantujemy pełną współpracę z miejscową Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną oraz innymi służbami.

Realizację zamówienia poprzedzamy w porozumieniu z Klientem, przygotowaniem planu ochrony pod kątem ppoż.

Plan ochrony uwzględnia stopień zagrożenia oraz ilość uczestników a także pozwala na dostosowanie środków ochrony do wielkości obiektu.

Ochrona imprezy poprzedzona jest szczegółową analizą potencjalnych zagrożeń i doborem kadry dostosowanej do charakteru imprezy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalany jest zakres obowiązków pracowników ochrony.

Pracownicy Agencji Ochrony „WALCZAK SECURITY” zabezpieczający imprezę masową ubrani są w jednolite stroje, tak aby bez trudu byli widoczni oraz identyfikowani jako ochrona przez uczestników imprezy. W celu szybkiego porozumienia wyposażeni są w bezprzewodowe środki łączności w postaci radiotelefonów firmy Motorola.

Starannie wyselekcjonowani oraz wyszkoleni pracownicy gwarantują bezpieczeństwo i zapewniają odpowiedni wizerunek Organizatora.

Dodatkowo firma przygotowuje pracowników pod kątem obcowania z agresywnym tłumem oraz zachowania w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia.

Wszyscy posiadają kwalifikacje pracowników ochrony fizycznej oraz odbyli szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej. Przygotowani są także do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.