O FIRMIE

Agencję Ochrony „WALCZAK SECURITY” stworzyłem z pasji oraz zamiłowania.

Firma działa na podstawie koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych w Warszawie.

Głównym zakresem mojej działalności jest kompleksowa ochrona imprez masowych oraz przygotowanie niezbędnych dokumentacji na zezwolenie przeprowadzenia imprezy masowej.

W swojej pracy kieruję się wysokim poziomem etyki zawodowej oraz profesjonalnym standardzie obsługi.

Szczególną wagę przywiązuję do:

- odpowiedniego przeszkolenia pracowników ochrony

- właściwego i skutecznego nadzoru

- perfekcyjnego wyposażenia oraz wyglądu pracowników ochrony

- optymalnej organizacji pracy

Moja załoga to ludzie młodzi, którzy posiadają kwalifikacje pracowników ochrony fizycznej oraz odbyli szkolenia w zakresie wykonywania zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej.

Posiadają również co najmniej wykształcenie średnie a także znają języki obce, których znajomość przydatna jest w ochronie imprezy międzynarodowej.

Pracownicy są sprawdzani pod względem niekaralności, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i walorami psychofizycznymi pozwalającymi na podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach ekstremalnych.

Mam na swoim koncie organizację ochrony koncertów, zawodów sportowych, Puchary Polski w piłce siatkowej, imprez plenerowych, …

Główne atuty mojej firmy to: skuteczność, szybkość, lojalność, uczciwość.

Priorytetem dla mnie jest uzyskanie maksymalnego zadowolenia i kompleksowego spełnienia wymagań Klientów przez wysoką jakość świadczonych usług.


Zapraszam do kontaktu – profesjonalna obsługa, doradztwo, plany ochrony, wycena, pisemny kosztorys!


Andrzej Walczak